BHV begrippenlijst

Er zijn ontzettend veel begrippen die u kunt tegenkomen als het om BHV cursussen gaat. We helpen u graag met een aantal handige betekenissen van verschillende BHV-gerelateerde begrippen.

BHV Bedrijfshulpverlening. Dit verwijst naar de noodzakelijke maatregelen die een organisatie neemt om in geval van calamiteiten of noodsituaties de veiligheid en gezondheid van werknemers en bezoekers te waarborgen.
BHV-cursus Een BHV-cursus is een cursus die bedoeld is om medewerkers op te leiden tot bedrijfshulpverleners. Tijdens de cursus worden verschillende vaardigheden en kennis behandeld, zoals EHBO, brandbestrijding en ontruiming. Bij Peper Brandveiligheidstrainingen kunt u verschillende BHV-cursussen volgen.
BHV in company BHV in company is het volgen van een BHV cursus in uw eigen bedrijfsomgeving. Het voordeel van een BHV in company ten opzichte van een normale BHV cursus is dat er direct rekening wordt gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Bij Peper Brandveiligheidstrainingen volgt u al een BHV in company cursus vanaf 6 cursisten.
BHV certificaat Een BHV-certificaat (ook wel een BHV diploma genoemd) is een bewijs van het succesvol afronden van een BHV-cursus. Hiermee laat u zien dat u in geval van calamiteiten weet hoe te handelen op gebied van bedrijfshulpverlening.
Bedrijfshulpverlener Een bedrijfshulpverlener is een medewerker binnen een organisatie met een een geldig BHV-certificaat. De medewerker heeft als taak om in geval van calamiteiten eerste hulp te verlenen, brand te bestrijden en medewerkers kan evacueren.
EHBO Eerste Hulp Bij Ongevallen. EHBO verwijst naar de eerste hulp die kan worden verleend aan een persoon in geval van een ongeluk of mediche noodsituatie. Handelingen die kunnen worden uitgevoerd kunnen bijvoorbeeld reanimeren, het verbinden van wonden of de stabiele zijligging zijn.
Brandbestrijding Brandbestrijding omvat het geheel aan handelingen om een (beginnende) brand te bestrijden en te voorkomen dat deze zich verder verspreidt. Onder brandbestrijding valt onder andere het gebruik van brandblussers en blusdekens en het ontruimen van een gebouw. Bij Peper Brandveiligheidstrainingen kunt u een Kleine Blusmiddelen cursus volgen om de belangrijkste handelingen te leren.
Ontruimingsoefening Een ontruimingsoefening is een georganiseerde oefening waarbij medewerkersd leren hoe ze een gebouw of specifieke ruimte snel en veilig kunnen verlaten in geval van een noodsituatie, zoals brand. Bij Peper Brandveiligheidstrainingen kunt u een Ontruimingsoefening aanvragen voor uw bedrijf. De oefening wordt dan bij u op de bedrijfslocatie gedaan en dit doen wij door heel Nederland.
Noodplan Een noodplan omschrijft welke maatregelen er moeten worden genomen in geval van een noodsituatie. Hierin staan instructies voor BHV'ers en andere medewerkers over hoe ze moeten handelen. Dit plan is specifiek op uw bedrijf gericht.
Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) RI&E is een proces waarbij risico's in kaart worden gebracht en worden geëvalueerd. Hieronder valt bijvoorbeeld het identificeren van mogelijke noodsituaties en het beoordelen van mogelijke gevolgen ervan, evenals het nemen van preventieve maatregelen.